20-lecie Kwartalnika Artystycznego

Identyfikacja jubileuszu 20-lecia
„Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” – Wbrew prawdopodobieństwu.
Impreza miała miejsce w Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego
w Bydgoszczy oraz w Hotelu Bulwar w Toruniu. Na identyfikację składały się
plakaty, zaproszenia, program imprezy, spot telewizyjny oraz karta dań.
klient: wokis Bydgoszcz
rok: 2013

www.wok.bydgoszcz.com

Comments are closed.