Biznes w sztuce – sztuka w biznesie

Zaproszenie wraz z programem konferencji
dotyczącej wzajemnego oddziaływania świata sztuki i biznesu.
Wydarzenie zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki
w Bydgoszczy rozpoczyna cykl spotkań pod tym samym tytułem.
klient: wokis Bydgoszcz
rok: 2013
www.wok.bydgoszcz.com

Comments are closed.


0