Świadectwo

Wykonanie layoutu oraz skład cyklicznej publikacji podsumowującej działania Caritas.
klient: Caritas Diecezji Toruńskiej
rok: 2011—2012www.torun.caritas.pl

Comments are closed.