Wielkopolski Tabor Tańca – Biskupizna 2015

Identyfikacja wizualna oraz projekt strony internetowej
wydarzenia muzyczno-tanecznego, którego inspiracją stała się kultura południowych
rejonów Wielkopolski.
Punktem wyjścia oprawy graficznej stała się biskupińska kopka, potocznie
nazywana „helikopterem”.
klient: Dom Tańca
rok: 2013–2016

Edycja 2013


Edycja 2014


Edycja 2015


www.tabor.domtanca.art.pl

Comments are closed.