Pole widzenia, pole słyszenia

Animacja promująca trzecią edycję festiwalu Pole Widzenia/Pole Słyszenia. Wydarzenie koncentrowało się wokół fenomenu kompozycji Fryderyka Chopina zestawionej ze sztuką nowych mediów.

klient: Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
identyfikacja: Krzysztof Białowicz
audio: Synaptic Decay
rok: 2010

Scroll to top